Pozovite rasadnik Antić na mobilni telefon

PROGRAM ZAŠTITE VINOVE LOZE – Rasadnik Antić

www.VocneSadniceRasadVinovaLoza.com

063/ 81 14 568, 060/ 08 75 373, 065/ 87 55 977, 065/ 87 55 988

Fiksni telefon: . 037/ 875 598

Profesionalni program zaštite vinove loze kao i ostalog voća uradjen od strane vrhunskih zaštitara za sezonu 2014/2015 – specijalno za Rasadnik Antić.

Fenofaza-vreme primene

Bolesti i štetočine

Suzbijanje-preparati

Bubrenje okaca

Crna pegavost

Funguran OH 0.5%

+Galmin 2-3%

Lastari duzine 10cm

Crna pegavost, crvenilo lišća

Pepelnica, grinje

Mikal flash 0.3% ili Captan 80WG 0.2%

+Topas 100EC 0.025% ili Tilt

+Cipkord 0.03% ili Vantex

Lastari duzine 20-40cm

Plamenjača, crna pegavost, pepelnica, grozdjani moljci

Antrakol 0.2%

+Topas 100EC 0.025%

+Karate 0.02% ili Cipkord 20EC 0.03%

Početak cvetanja

Plamenjača, pepelnica, grozdjani moljci

Ridomil combi 45WG0.25% ILI Akrobat MZ 0.25%

+Match 0.1% ili Falcon 0.04%

Precvetavanje – prva polovina juna

Plamenjača

Pepelnica

Siva trulež – botritis

Akrobat mz 0.25% ili Ekvation pro 0.04% +Postalon 0.05% ili Falkone EC460 0.04%

+Switch 0.25% ili Pyrus 0.25%

Formiranje bobica

Plamenjača

Pepelnica

Grozdjani moljci

Forum star 0.2% ili Profiler 0.3%

+Vivando 0.02%

+Prince 0.1%

+Cipkord 0.03%

Zatvaranje grozdja

Plamenjača, pepelnica, siva trulež

Quadris max 0.2%

+Kumulus 0.3%

+Pyrus 0.2% ili Pehar 0.2%

Početak sarka

Plamenjača, siva trulež, pepelnica

Funguran OH 0.4%

+Kumulus 0.3%

+Switch 62,5WG 0.08%