Pozovite rasadnik Antić na mobilni telefon

PROGRAM ZAŠTITE KRUŠKE – Rasadnik Antić

www.VocneSadniceRasadVinovaLoza.com

063/ 81 14 568, 060/ 08 75 373, 065/ 87 55 977, 065/ 87 55 988

Fiksni telefon: . 037/ 3875 598

Profesionalni program zaštite kruške i ostalog voća uradjen od strane vrhunskih zaštitara za sezonu 2014/2015 uradjen specijalno za Rasadnik Antić.

Fenofaza-vreme primene Bolesti i štetočine Suzbijanje-preparati
Mirovanje vegetacije Kruškina buva

Galmin 3% ili Nitrofol S 1.3%

+ Cythrin 250EC 0.03% ili Cipkord 20 EC 0.03%

Bubrenje pupoljaka Bakterioze,
Čadjava krastavost
Funguran OH 0.5% ILI Bakarni oksihlorid 50 0.75% ILI Cuprozin 35WP 0.35%
Mišje uši Čadjava krastavost,
Kruškina buva
Metod M80SC 0.3% ILI Captan 80WG 0.2%+Harpun 0.15% ili Prince 0.15%+Fobos 0.05%
Beli baloni Čadjava krastavost,
Kruskina buva,

Savijaci pupoljaka

Metod 480 SC 0.3% ili Captan 80WG 0.2%+Tonus 0.025% ili Afinex 0.025%
Cvetanje Čadjava krastavost Akord plus 0.3% ili Pyrus 400SC 0.1% ILI Pehar 0.1% ili Chorus 0.05%
Precvetavanje Čadjava krastavost,
Siva pegavost,

Rdja kruške, ose, smotavci

Fiesta 0.075% ili Delan 0.07%

+Score 250EC 0.02% ILI Sekvenca

+Lanate 90 0.05%

Porast plodova-druga polovina maja Čadjava krastavost, rdja kruske, siva pegavost, jabukin smotavac, kruškina buva Pencozeb WG 0.25% ILI Mankogal 80 0.3%+ Harpun 0.1%+Abstate 0.1%+Nu film 0.1%
Porast plodova-sredina juna Čadjava krastavost
Smotavci
Pencozeb WG 0.25 ILI Mankogal 80 0.3%+Match 050EC 0.1%+Abstate 0.1%+Nu film
Porast plodova-prva polovina jula Čadjava krastavost
Smotavac,kruskina buva,

Lisne vaši.

Dithane M45 0.3% ili Mankogal 0.3%+Afinex 0.025% ili Tonus 0.025%
Porast plodova –kraj jula Trulez plodova
Smotavci

Funomil 0.07% ili Zato 0.02%

+Runer 240SC 0.05%

15 dana pred berbu Trulež plodova
Smotavci

Switch 62.5WG 0.08%

+Coragen 0.02%

Jesenje plavo prskanje Bakterioze Cuprablau 0.05%