Pozovite rasadnik Antić na mobilni telefon

PROGRAM ZAŠTITE ŠLJIVE – Rasadnik Antić

www.VocneSadniceRasadVinovaLoza.com

063/ 81 14 568, 060/ 08 75 373, 065/ 87 55 977, 065/ 87 55 988

Fiksni telefon: . 037/ 875 598

 

Profesionalni program zaštite šljive kao i ostalog voća uradjen od strane vrhunskih zaštitara za sezonu 2014/2015 – specijalno za Rasadnik Antić.

Fenofaza-vreme primene

Bolesti i štetočine

Suzbijanje-preparati

Rano prolećno prskanje-bubrenje pupoljaka

Rogač šljive,

Šupljikavost lišća, prezimljavajuće forme, štetočine-jaja

Cuproblau Z 0,3% ILI Funguran OH 0.4% ILI Nordox 0.2%

+Galmin ili Nitropol S 1.3%

Zatvoreni cvetovi – bele koke, baloni

Sušenje cvetova I rodnih grancica-monilija

Funomil 0.07% ili Indar 5 EW 0.1% ILI Chorus 0.05%

Cvetanje

Sušenje cvetova I rodnih grančica-monilija

Octave 0,04% ili Cormax 0,02%

Ili Kubik plus 0,2%

Precvetavanje

Šupljikavost lišća, rdja, plamenjaca, šljivine ose, lisne vaši

Ditane M-45 0,25% ili Mankogal 80 0,25%

+Dimetogal 0,15% ili Perfectin 0.15% ili Nurelle D 0,1%

Formiran plod

Šupljikavost lišća, rdja, šljivin smotavac, lisne vaši

Dithane M-45 0,25% ili Mankosav 80WP 0.25% ILI Captan 80WG 0.2%

+Radar 300WG 0.25% ILI Afinex 25WP 0.025% ILI Tonus 0.025%

10-15 dana kasnije

Trulez plodova, šljivin smotavac

Funomil 0.07% ili Dional 500SC 0.15%+Cipkord 20EC 0.03% ILI

Konzul 0.1%

Promena boje ploda

Trulež plodova

Šljivin smotavac

Switch 62.5WG 0.06% ili Teldor 500SC 0.1%

+Coragen 20SC 0.02% ILI RUNNER 240SC 0.05%

Jesenje plavo prskanje

Šupljikavost lišća, plamenjača, monilija

Cuprablau Z 0.3% ili Funguran 0.4% ili Cuprozin 35WP 0.35%

Suzbijanje korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

Širokolisni korovi

Višegodišnji korovi

Kletox 0.8-2l/ha ili

Rafal 120 1-2l/ha ili

Fusilade forte 1.3-1.8l/ha

Reglone forte

Glifomark 4-10l/ha

Glifol

Glifosav